Ledelse i praksis er en digital verktøykasse, med e-læringer og simuleringer, som henvender seg til to brukergrupper:

 • Ledere som vil ta ansvar for sin egen trening og utvikling som ledere
 • Konsulenter og interne ressurser som lager lederopplæring og -trening

Ta kontakt for en grundig presentasjon, og få en testbruker så du kan vurdere materiellet selv.

Lag det programmet du ønsker!

Om du er intern eller ekstern konsulent, og skal lage opplæring og trening, vil du ha nytte av disse verktøyene. Se oversikt i videoen til høyre.
Velg blant flere e-læringer og simuleringer som kan brukes i forberedelse til fysisk eller digital samling, eller til etterarbeid og repetisjon. Alt kan repeteres så mange ganger brukeren selv vil.

Sammen kan vi bygge opp det kurset DU ønsker, eller modulene kan eksporteres til deres plattform. Fleksibiliteten er stor.

Ta kontakt så finner vi den løsningen som passer best.

Lederopplæringen som gjør deg til en bedre leder!

Vi har samlet alt du som leder bør ha kontroll på for å kunne Lede deg selv,
Lede medarbeideren og Lede teamet. Ledelse i praksis hjelper deg som leder til å ta steget – å våge, kunne og GJØRE.

Ledelse i praksis er digital opplæring og trening i praktiske lederferdigheter.

 • En fleksibel opplæring. Tren når det passer deg – og på de områdene som er mest aktuelle for deg
 • Du får tilgang til verktøy og maler. Det bidrar til bedre lederskap
 • Du kan trene i realistiske miljøer på uvante situasjoner. Både nye og erfarne ledere blir utfordret
 • En pedagogisk og intuitiv opplæring, der du har mulighet til å trene på egenhånd

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Fjernledelse

Hva bør du tenke på, og gjøre, når medarbeiderne sitter på hjemmekontor? Hva er spesielt ved å lede medarbeidere du ikke møter fysisk? Og hvordan håndterer vi det?

Hjemmekontor er etter hvert blitt en akseptert arbeidsform. Både for ledere og medarbeidere. Derfor har vi laget en kort video med noen tips til deg som er leder for medarbeidere på hjemmekontor.

Videoen er laget for en kunde vi nettopp har gjennomført lederopplæring hos.
Sett bort i fra et par-tre begreper som er knyttet til verktøy vi har brukt, er dette
innhold som gjelder for alle.

Etter mer enn 20 års erfaring som trener og foreleser for ledere i næringslivet og ved flere universitet, kan vi skreddersy ulike programmer etter den enkelte kundes behov og ønske.

Samtidig har vi utviklet tre ulike programmer som kan gjennomføres bedriftsinternt på forespørsel: “Ny som leder – eller en oppfrisking”,  “Leder for læring” og “Salgsleder – Leder for kunderettet avdeling”.

Vi tilbyr også coaching av ledere. Les mer om dette nedenfor.

Ny som leder – eller en oppfrisking

Grunnleggende lederopplæring for ledere med personalansvar.

Mens kunnskap og bevissthet kan læres i webinarer, må praktiske ferdigheter læres i samlinger. Her møtes ledere i samme situasjon og trener sammen. En betydelig del av læringen er den utvekslingen som finner sted mellom lederne.

Innhold:

 • Lederrollen – egne og andres forventninger til deg som leder
 • Mottak og introduksjon av ny medarbeider – utnytte prøveperioden og gjør medarbeideren produktiv på kort tid
 • Motivasjon – hva fungerer
 • Tilbakemeldinger – lær å gi effektfulle tilbakemeldinger og evalueringer
 • Medarbeidersamtalen – et verdifullt verktøy, om det utføres riktig

Fysisk samling med trening, gruppediskusjoner og forelesninger.

Leder for læring

Bevisstgjøring og trening for ledere som vil ta en aktiv rolle i egne medarbeideres læring og utvikling. Resultater viser at de medarbeiderne som har ledere som engasjerer seg i dem i denne læreprosessen, lærer mer og gjør det bedre faglig. Trolig blir de også bedre medarbeidere og hjelper lederen med å skape bedre resultater i neste omgang.

Deltakerne skal, etter gjennomføring, vite hvordan medarbeiderne best kan støttes i sine læringsbestrebelser. Ved gjennomføring i samling skal deltakerne i tillegg ha trent på gjennomføring av lederferdigheter som observasjon og tilbakemeldinger. Etter gjennomføring skal lederen vite hvordan læringsportalen (PALMS) kan nyttes som verktøy for egen oppfølging.

Innhold:

 • Forståelse av medarbeiderens situasjon. Avdekke områder for lederstøtte.
 • Verktøy og lederferdigheter:
  • Læreplan – bidra til at medarbeideren har en individuell og egnet plan
  • Bruk av læringsportalen som Leder
  • Empati
  • Motivasjon
  • Tilbakemeldinger
  • Medlytt og observasjon
  • Sammøter

Fysisk samling med ferdighetstrening, gruppediskusjoner og korte forelesninger.

3 timers webinar for bevisstgjøring og kunnskap .

Simulert trening i sammøter og tilbakemelding etter samling/webinar.

Salgsleder – Leder for kunderettet avdeling

Dette programmet kan utvides eller konsentreres etter behov og ønske. Innholdet sikter mot å bevisstgjøre og dyktiggjøre lederen i sin rolle som tilrettelegger, motivator og utvikler av egne rådgivere der et spesielt fokus rettes mot salgsledelse.

Innhold:

 • Salgsprosessen
 • Interessevekkere
 • Personligheter – både kunde, rådgiver og leder
 • Situasjonstilpasset ledelse
 • Kommunikasjon – åpne spørsmål, speiling
 • Coaching
 • Observasjon
 • Tilbakemelding
 • Sambesøk
 • Motivasjon
 • Presentasjonsteknikk
 • Inspirerende salgsmøter

Samlingsbasert med mye trening, diskusjoner og noen forelesninger.
3-10 dager avhengig av innhold.

Coaching av ledere

Enkelte ledere som deltar i våre lederprogrammer, ønsker bistand eller en diskusjonspartner i tillegg til selve lederprogrammet. Bistanden kan være å hjelpe den enkelte leder i sin egen utvikling, og/eller å hjelpe lederne med å implementere endringer i enheten de leder.

KAN Finans kan bistå og ta rollen som coach, som gir hjelp til selvhjelp, utfordrer og bidrar til klargjøring. Vi kan også være sparringpartneren som er med og diskuterer lederens ideer. Eller vi kan utarbeide skreddersydde forslag for den enkelte leder. Disse kan være en kombinasjon av de to rollene.

I hvert oppdrag avtaler vi sammen varigheten av samarbeidet og hva som skal være vår rolle. Vår ambisjon er å gjøre den enkelte lederen til en suksess.

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no