• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

AFR Påbygging Februar 2019

På bakgrunn av ønsker fra våre kunder, vil vi i februar arrangere en to-dagers fagsamling for medarbeidere som jobber med plasseringskunder til daglig og ønsker faglig påfyll. 

Fagsamlingen er praktisk rettet, og kombinerer faglig, korte forelesninger med plenumsdiskusjoner, gruppearbeid og casedrøftinger.

Vårt mål med samlingen er at kursdeltagerne skal få testet ut konkrete faglige problemstillinger med fokus på hvordan de kan brukes i kundemøter. På denne måten vil kursdeltagerne kunne ta med seg konkrete eksempler, illustrasjoner og forklaringer som de kan bruke i den daglige rådgivningen.

 

Fagdagene holdes 4. – 5. februar på Scandic Solli , Oslo.

Påmeldingsfrist er satt til 21. desember, men «førstemann til mølla» gjelder.

Ta kontakt med Kristine Rønneberg for agenda, mer informasjon eller påmelding på kristine@kanfinans.no eller ring 924 59 716.