Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Informasjonsgivere

KAN Finans har utviklet et læringsløp for Informasjonsgivere etter gjeldende regler (ESMA Guidelines). Læringsløpet består av kompendier, opplæringsvideoer og tester, og gir medarbeiderne den kunnskapen og kompetansen som kreves etter de nye retningslinjene.

Ved å gjennomføre læringsløpet vil den enkelte medarbeider også tilegne seg en del kunnskap som oppfyller AFR-kravene innen enkelte fagemner, og kan derfor være en god start på en fremtidig AFR-autorisasjon.