Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Informasjonsgivere

KAN Finans har utviklet et læringsløp for Informasjonsgivere etter gjeldende regler (ESMA Guidelines). Læringsløpet består av kompendier, opplæringsvideoer og tester, og gir medarbeiderne den kunnskapen og kompetansen som kreves etter de nye retningslinjene.

MiFID II innførte et helt nytt krav om kunnskap og kompetanse for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, altså ikke bare ved investeringsrådgivning. Dette ble innført i Norge i forskriftsform fra 1. januar 2018 og endret verdipapirhandellov trådte i kraft 1. januar 2019.

Finanstilsynet har gjennomført en undersøkelse av samtlige norske verdipapirforetaks og filialers etterlevelse av bl.a. disse kompetansekravene. Undersøkelsen avdekket at flere foretak har oversett og feiltolket kravene. Finanstilsynet sendte derfor ut et likelydende brev til alle verdipapirforetak og filialer med en oppsummering av de aktuelle områdene hvor det er behov for presisering av kravene og Finanstilsynets forventning til etterlevelse. De har også varslet at de vil følge opp etterlevelse av sentrale regler på dette området.

Dette gjelder typisk for:

  • Ansatte på kundesenter
  • Corporatemedarbeidere som har kundekontakt (med corporatekunder eller investorkunder)
  • Analytikere som har kundekontakt
  • Børsmeglere/tradere som har kundekontakt
  • Andre informasjonsgivere (møtebookere, trainees, etc.)

Nær 1000 personer har gjennomført vår opplæring siden 1. januar 2018. Vår løsning gjør det enkelt å følge opp for complianceansvarlig. Kunder som har brukt vår løsning har ikke fått noen negative merknader fra Finanstilsynet ved tilsyn.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe og/eller ønsker å se på løsningen.