Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Salg og rådgivning

KAN Finans leverer bedriftsinterne kurs i salg og rådgivning – både for PM-rådgivere og BM-rådgivere.

Kursene fokuserer på hvordan det både er mulig å øke aktivitetsnivået og samtidig høyne kvaliteten på rådgivningen.

Følgende elementer inngår:  men det er mulig å tilpasse innholdet til den enkelte banks ønsker.

  • Utvelgelse av kunder
  • Møtebooking – håndtering av innvendinger
  • Behovsavdekning – interessevekkere og spørsmålsstilling
  • Personlighet og kommunikasjon
  • Løsningsforslag, presentasjonsteknikk og forhandlingsteknikk

Kursene i Salg og rådgivning kombinerer klasseromsundervisning, teorigjennomgang, gruppeoppgaver, rollespill og praktiske hjemmeoppgaver.

Vi anbefaler at det i tillegg til egne kurs for PM- og BM-rådgivere, også gjennomføres kurs for deres salgsledere.