Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Personforsikring

Skal du autoriseres i Personforsikring? Eller har du medarbeidere som skal autoriseres? KAN Finans har opplæring både for privat og næring.

Vi har som målsetning at rådgivere som følger KAN Finans læringsløp – i tillegg til å bli autorisert – vil være godt rustet til å ta i bruk kunnskapen i den daglige rådgivningen. Gjennom våre læringsløp blir rådgiveren utfordret til å ta fagkunnskapen i bruk gjennom en praktisk tilnærming. KAN Finans tilbyr også personlig oppfølging av hver enkelt rådgiver gjennom læringsløpet.

Læringsløpet starter med en egenvurdering og en kartleggingstest, der de kandidatene som velger veiledning får individuell tilbakemelding og råd om hvordan læringsløpet bør legges opp og hvilke temaer den enkelte anbefales å jobbe mest med. Gjennom læringsløpet vil rådgiveren også få personlig tilbakemelding og forklaring på oppgaver fra de ulike fagansvarlige i KAN Finans. Rådgiveren kan også få tilgang til leksehjelp i delemner der man står fast.

Gjennom læringsløpene får kandidatene tilgang til over 200 flervalgsspørsmål gjennom øvingsoppgaver og tilpassede tester. Den enkelte kan dermed kontrollere at de definerte læringsmålene er nådd.

Læringsløpene hos KAN Finans er pedagogisk tilrettelagt for å gi god læring. Læringsløpene består av følgende elementer:

  • Egenvurdering for å bevisstgjøre kandidaten
  • Kartleggingsprøve, med mulighet for individuell tilbakemelding, slik at det kan legges en tilpasset, individuell plan for læringsløpet
  • Øvingsarenaen, med kompendier, forelesningsvideoer, e-læringer og øvingsoppgaver (med mulighet for individuell tilbakemelding)
  • Til eksamensforberedelsene har kandidatene tilgang til tester innen hvert emneområde, samt en prøveeksamen der det også er mulighet for individuell tilbakemelding

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Personforsikring praktisk prøve

Er du klar for siste etappe for å bli autorisert rådgiver i personforsikring? Vi tilbyr simulert praktisk prøve i personforsikring som er godkjent av FinAut.

Du forbereder deg til eksamen gjennom en e-læring som gir deg kunnskap om MÅ-kravene, for så å få tilgang til to treningscase med to ulike kunder. Det ene kundemøtet kan du velge å gjennomføre med eller uten hjelp fra en coach, mens det andre kan brukes som en prøveeksamen før du går opp til selve eksamen. Begge treningscasene kan brukes flere ganger.

Når du er klar for eksamen har vi har fire eksamenscase, og det er tilfeldig hvilket case du får. Disse simulerte kundemøtene er uten coach og du blir testet i den praktiske kompetansen i tråd med God skikk, MÅ-kravene, samt kravet om god kundeopplevelse. Etter gjennomført prøve får du en oversiktlig rapport som viser resultatet ditt. Du er sikret å alltid få et nytt case om du skulle trenge flere forsøk for å få bestått.

En simulert praktisk prøve er fleksibel og kan gjennomføres når bedriften selv ønsker det. Flere kan gjennomføre samtidig, alle vurderes likt og man er uavhengig av sensors forberedelser, dyktighet og erfaring. Simulerte praktiske prøver kan også gjennomføres via nettmøte med testleder sittende et annet sted.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.