Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@www.kanfinans.no

Personforsikring

Skal du autoriseres i Personforsikring? Eller har du medarbeidere som skal autoriseres? KAN Finans har opplæring etter ny fagplan fra 2019.

Vi har som målsetning at rådgivere som følger KAN Finans læringsløp – i tillegg til å bli autorisert – vil være godt rustet til å ta i bruk kunnskapen i den daglige rådgivningen. Gjennom våre læringsløp blir rådgiveren utfordret til å ta fagkunnskapen i bruk gjennom en praktisk tilnærming. KAN Finans tilbyr også personlig oppfølging av hver enkelt rådgiver gjennom læringsløpet.

Læringsløpet starter med en egenvurdering og en kartleggingstest, der de kandidatene som velger veiledning får individuell tilbakemelding og råd om hvordan læringsløpet bør legges opp og hvilke temaer den enkelte anbefales å jobbe mest med. Gjennom læringsløpet vil rådgiveren også få personlig tilbakemelding og forklaring på oppgaver fra de ulike fagansvarlige i KAN Finans. Rådgiveren kan også få tilgang til leksehjelp i delemner der man står fast.

Gjennom læringsløpene får kandidatene tilgang til over 200 flervalgsspørsmål gjennom øvingsoppgaver og tilpassede tester. Den enkelte kan dermed kontrollere at de definerte læringsmålene er nådd.

Læringsløpene hos KAN Finans er pedagogisk tilrettelagt for å gi god læring. Læringsløpene består av følgende elementer:

  • Egenvurdering for å bevisstgjøre kandidaten
  • Kartleggingsprøve, med mulighet for individuell tilbakemelding, slik at det kan legges en tilpasset, individuell plan for læringsløpet
  • Øvingsarenaen, med kompendier, forelesningsvideoer og øvingsoppgaver (med mulighet for individuell tilbakemelding)
  • Til eksamensforberedelsene har kandidatene har kandidatene tilgang til tester innen hvert emneområde, samt en prøveeksamen der det også er mulighet fra individuell tilbakemelding