Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring

Autorisasjonsordningen i Skadeforsikring (tidligere GOS) er en nasjonal autorisasjonsordning, etablert av og for bransjen, for å fremme og sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Dette gjøres ved at disse må dokumentere sin kompetanse gjennom en kunnskapsprøve og en praktisk prøve.

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Skadeforsikring Kunnskapsprøve

Skal du godkjennes gjennom Skadeforsikring Kunnskapsprøve? Eller har du medarbeidere som skal godkjennes?
KAN Finans er en betydelig leverandør innen opplæring i Skadeforsikring, og kandidatene som følger vårt opplegg klarer normalt kravene med god margin. Vi tilbyr opplæring både for Skadeforsikring privat og næring.

Vi har som målsetning at rådgivere som følger KAN Finans læringsløp – i tillegg til å bli godkjent – vil være godt rustet til å ta i bruk kunnskapen i den daglige rådgivningen. Gjennom våre læringsløp blir rådgiveren utfordret til å ta fagkunnskapen i bruk gjennom en praktisk tilnærming. KAN Finans tilbyr også personlig oppfølging av hver enkelt rådgiver gjennom læringsløpet. Læringsløpet starter med en egenvurdering og en kartleggingstest, der kandidatene som velger veiledning får individuell tilbakemelding og råd om hvordan læringsløpet bør legges opp og hvilke temaer den enkelte anbefales å jobbe mest med. Gjennom læringsløpet vil rådgiveren også få personlig tilbakemelding og forklaring på oppgaver fra de ulike fagansvarlige i KAN Finans. Rådgiveren kan også få tilgang til leksehjelp i delemner der man står fast.

Gjennom læringsløpene får kandidatene tilgang til over 300 flervalgsspørsmål gjennom øvingsoppgaver og tilpassede tester. Den enkelte kan dermed kontrollere at de definerte læringsmålene er nådd.

Læringsløpene hos KAN Finans er pedagogisk tilrettelagt for å gi god læring. Læringsløpene består av følgende elementer:

  • Egenvurdering for å bevisstgjøre kandidaten
  • Kartleggingsprøve, med mulighet for individuell tilbakemelding, slik at det kan legges en tilpasset, individuell plan for læringsløpet
  • Øvingsarenaen, med kompendier, e-læringer, spill og øvingsoppgaver (med mulighet for individuell tilbakemelding)
  • Til eksamensforberedelsene har kandidatene tilgang til tester innen hvert emneområde, samt en prøveeksamen der det også er mulighet for individuell tilbakemelding

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Skadeforsikring Praktisk prøve

Den praktiske prøven kan avlegges i en simulering, godkjent av FinAut (Finansnæringens Autorisasjonsordninger).

KAN Finans har utviklet flere simulerte kundemøter, som alle er godkjent av FinAut.

Etter forberedelser og trening i et eget treningscase, kan kandidaten gå opp til godkjenning i et av flere simulerte telefonmøter eller i et av flere simulerte fysiske kundemøter.

Gjennom e-læringer lærer kandidaten om god rådgivningsskikk og de definerte MÅ-kravene for den praktiske prøven.