• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Bankene velger KAN Finans til Kreditt PM

Ett år etter at autorisasjonen i Kreditt ble innført har ca 80 % av bankene valgt å bruke KAN Finans sine læringsløp. Vi har oppdaterte læringsløp som følger den nye fagplanen som kom 1. februar 2018.

Læringsløpet er i henhold til FinAuts fagplan og tilpasses den enkelte medarbeiders bakgrunn og kompetansenivå når det gjelder hjelp og oppfølging. Avhengig av hvilke andre autorisasjoner medarbeideren har, møter de bare det lærestoffet de har behov for.

16.02.2017

En nasjonal autorisasjonsordning i kreditt for personmarkedet – Kreditt PM – ble ved årsskiftet lansert av Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). KAN Finans har utviklet læringsløp som har blitt svært godt mottatt, og av de 37 bankene som per 15. februar 2017 er tilsluttet ordningen, har hele 27 av dem valgt KAN Finans.