• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Coaching av ledere

Enkelte ledere som deltar i våre lederprogrammer ønsker bistand eller en diskusjonspartner i tillegg til selve lederprogrammet. Bistanden kan være å hjelpe den enkelte leder i sin egen utvikling, og/eller å hjelpe lederne med å implementere endringer i enheten de leder.

KAN Finans kan bistå og ta rollen som coach, som gir hjelp til selvhjelp, utfordrer og bidrar til klargjøring. Vi kan også være sparringspartneren som er med og diskuterer lederens ideer. Eller vi kan utarbeide skreddersydde forslag for den enkelte leder. Disse kan være en kombinasjon av de to rollene.

I hvert oppdrag avtaler vi sammen varigheten av samarbeidet og hva som skal være vår rolle. Vår ambisjon er å gjøre den enkelte lederen til en suksess.

Ta kontakt med oss på post@kanfinans.no for å få vite mer om coaching av ledere i din organisasjon.