• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Effektiv læring

Effektiv læring

Hvordan bør vi måle effektivitet når det gjelder læring? Tiden som går med til å gjennomføre opplæringen? Karakteren som oppnås til eksamen, om kunnskapen tas i bruk etterpå, eller de resultatene som oppnås når kunnskapen og ferdighetene tas i bruk i praksis?

Vi opplever at noen kandidater er mest opptatt av å bestå kunnskapsprøven, og deretter fortsetter å jobbe slik de gjorde tidligere. I ytterskalaen bruker noen svært kort tid på å tilegne seg faget, har liten faglig progresjon, og forsøker å tilegne seg kunnskap ved hjelp av testing.

Samtidig ser vi i den andre enden av skalaen kandidater som bruker mer tid på opplæringen, og går fram i et tempo som gir rom for refleksjon og repetisjon. Læringen ligger ikke i antall repetisjoner, men i hvor bevisst man er når man jobber med fagstoffet. Disse kandidatene måler fremgang ved å sammenlikne målt kompetanse fra Kartleggingstesten med resultatene fra Prøveeksamen, før de tar eksamen hos FinAut.

Etter endt kurs vet vi ikke i hvilken grad kandidatene tar i bruk nye kunnskaper i den daglige rådgivningen. Herfra er det lederen som må overta. Når kunnskapen skal innarbeides i hverdagen er kollegastøtte og lederoppfølging med observasjon og tilbakemeldinger like viktig som selve opplæringen. Som medlytter, i sammøter, og i felles refleksjon har man mulighet til å følge den ansatte opp underveis og i ettertid. På denne måten kan medarbeideren bli en god bidragsyter til å oppnå de resultatene lederen er ansvarlig for. Lederens utbytte av å utvikle medarbeiderne er nettopp at de blir gode bidragsytere.

I en tid med robotisering og automatisering er vi overbevist om at det er de rådgiverne som oppnår kundens tillit, og tilfører nytteverdi ut over det kunden selv kan utføre i nettbanken, som vil være etterspurt hos kundene. Slike rådgivere må både bygge ny kunnskap kontinuerlig, og må utvikle sine ferdigheter. For disse er autoriseringen bare starten, på samme måte som å få førerkortet for bil. Etter autoriseringen starter muligheten til å trene videre alene.

Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig!

Innlegg skrevet av Odd Eyvind Hovland.