• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Hvordan huske det vi lærer – og ta det i bruk?

Opplæringen er ikke mye verdt om vi ikke husker det vi har lært, og kan ta det i bruk. Hva er det da som gjør at vi husker? Mye av ansvaret kan her legges på kandidaten, som må være tilstede i læresituasjonen. Med det mener vi å være opplagt, reflektere over det man leser og bruke det lærte i passende samtaler med kollegaer og kunder.

Også vi som lager opplæringen kan bidra til at stoffet sitter, og her bruker vi flere metoder. Ta en titt på Læringspyramiden. Den oppleves å gi verdifulle innspill til ulike læremetoder, og deres effekt for at vi skal huske og beherske lærestoffet. Modellen er riktig nok ikke resultatet av vitenskapelig forskning, den er gammel og har ukjent opprinnelse, men den refereres og henvises ofte til. Reflekter over de ulike metodene.

Begynn på toppen, der modellen sier at du husker minst av det du er forelest eller har lest selv. Kombinasjonen lyd og bilde, som i video, eller demonstrasjon av andre sitter bedre. Demonstrasjon tilsvarer for eksempel medlytt i et kundemøte. Det å få være flue på veggen, og reflektere i etterkant sammen over hva kandidaten har observert og hvilke refleksjoner det gir, er god støtte for læreprosessen.

Alt dette er metoder vi har bygget inn i våre kurs, og mest i Tårn-kursene. Der finner du kompendier for egen lesing, videoer som gir deg lyd og bilde (auditiv og visuell læringsstil), og case-eksempler som tilsvarer en demonstrasjon for teoretisk stoff. De som også deltar i webinarene får oppgaver, praktisk trening, som også løses og forklares i webinaret. Dette dekker demonstrasjon, praktisk trening og muligheten til diskusjon hvis kandidaten deltar i sann tid.

På toppen har vi simuleringer av kundemøter der kandidaten opptrer som rådgiveren – praktisk trening, uten risikoen med reelle kunder.

De beste metodene er de mest aktive, kinestetisk læringsstil – der kandidaten diskuterer emnet med noen (kollegaer), bruker kunnskapen i en praktisk situasjon (kunde- eller avdelingsmøte), eller skal lære det bort til noen andre (kollegaer). Dette er situasjoner som best skapes på arbeidsplassen. En støttende leder vil sørge for at kandidaten får oppgaver som å forklare det stoffet de leser til andre, blir med i kundemøter og diskusjonen etter møtet, eller selv får kunder og utfordringer der fagstoffet må brukes. Selvsagt under veiledning i starten, sammøter, men etter hvert mer og mer selvstendig.

Kilder:
Forskning.no
Education corner