• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

IDD – Etterutdanning for forsikringsrådgivere og -formidlere

Innlemmelsen av IDD i norsk lov har skapt hodebry for mange, men omsider begynner en del viktige brikker å falle på plass. FinAut og Finans Norge har fått godkjent sine rammeverk for etterutdanning, der KAN Finans inngår som en samarbeidspartner.

KAN Finans kan bistå medlemmer av FinAut og Finans Norge (også foretak med eget godkjent rammeverk) med å utarbeide rollespesifikke fagplaner og bidra med relevant innhold. Vi tror at en rollespesifikk fagplan er det beste utgangspunkt for å sikre lovens krav til relevans og kontinuitet.

KAN Finans sin brede erfaring innen finansopplæring gjør at vi også kan omfavne roller der forsikringsformidling utgjør en liten del av jobbhverdag. Dette gjelder f.eks. pensjonsrådgivere og rådgivere som formidler betalingsforsikringer.

Vår ambisjon er at de lovpålagte 15 timene skal bidra til økt kompetanse og mestring. Ikke bare i 2022, men også i årene som kommer.

Kontakt oss gjerne på post@kanfinans.no for mer informasjon.