• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Kompetanseoppdatering 2023

Få tilgang til Kompetanseoppdatering 2023 for:

– Sparing og investering (AFR)
– Kreditt
– Skadeforsikring Privat
– Skadeforsikring Næring
– Personforsikring Privat
– Personforsikring Næring
– Informasjonsgivere

Oppdateringen er laget i henhold til FinAuts fagplan fra januar 2023. Nytt i år er at gjennomførte temaer i vår læringsportal oppdateres automatisk på kandidatenes FinAut profil.

Ta kontakt på post@kanfinans.no for å sikre at dine medarbeidere er oppdatert!