• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Kursvarianten Tårn eller Løper?

KAN Akademiet tilbyr kursene til alle autorisasjonene i to versjoner – Tårn og Løper. Kandidater er ulike, og har behov for ulik mengde bistand gjennom læringsprosessen. Som en del av læringsløpets start, ønsker mange å gjennomføre en kartleggingstest for å se hvilket utgangspunkt man har. De mottar deretter vår analyse av denne, før de velger Tårn eller Løper for den enkelte.

Tårn-kursene tilbyr mer hjelp og bistand enn Løper-kursene. I alle kurs tilbyr vi leksehjelp, men på Tårn-kursene vil man motta proaktiv bistand fra oss, ved hjelp av faglig hjelp og forklaringer, oppmuntring og støtte til de som kan trenge det, og en vennlig pekefinger til de som tar for lett på opplæringen. Vi sender også gjerne kopi av våre innspill og kommentarer til leder eller bedriftens opplæringsansvarlig slik at det blir lettere å følge opp den ansatte.

Løper-kursene dekker hele pensum i form av ulikt opplæringsmateriell som presenterer fagstoffet uten ytterligere forklaring. Disse kursene er derfor tilstrekkelige for kandidater med et godt faglig utgangspunkt, og som ikke har behov for like tett oppfølging underveis.

Tårn-kursene utvides med ytterligere materiell, og tilbyr også flere praktiske eksempler og oppgaver, slik at kandidaten kan teste seg selv i flere omganger. De praktiske eksemplene bidrar til å lette overgangen fra kunnskap til praktiske ferdigheter. Tårn-kursene passer derfor ofte for:

• Nyansatte og medarbeidere som ikke har mye kunnskap fra før i de emnene kurset dekker
• Medarbeidere som ønsker grundigere forklaringer og tettere oppfølging fra KAN
• Medarbeidere som har nytte av å se hvordan kunnskapen kan brukes i praksis

For å velge riktig kurs tilbyr KAN at kandidatene gjennomfører en kartleggingstest til hver autorisasjon før det velges Tårn eller Løper. KAN utarbeider så en analyse av kartleggingen som grunnlag for valget. Denne analysen er også ment som innspill til planlegging av kandidatens videre arbeid og innsats.

Erfaringsmessig er Personlig økonomi og Makroøkonomi – som inngår i AFR, Kreditt og Personforsikring (PØ1) – emner mange har utfordringer med. Man kan derfor bestille disse emnene som Tårn selv om resten av emnene til kunnskapsprøven ønskes i Løper variant.