• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Lederens støtte avgjør kandidatens utbytte av kurset

Vi vet at kandidatens egen motivasjon for læring er viktig, men å skulle gjøre kunnskap om til praksis fordrer god lederstøtte underveis.

En fersk studie fra Michigan State University viser at lederens støtte er enda viktigere når det gjelder å ta kunnskapen i bruk. Støtten kan variere, men alle forhold nedenfor hadde effekt på hvordan medarbeiderne tok i bruk nye ferdigheter på jobb:

Gi Generelle råd
• Forklare hvordan det faglige påfyllet kan brukes i jobb,
• Hvilken verdi det har for virksomheten at de får denne kompetansen,
• hva som forventes av dem etter kurset
• Del egne erfaringer med å omsette læring til praksis

Hjelp med den nye atferden
• Å finne ut hvordan medarbeideren konkret kan bruke kunnskapen i jobben,
• Gi tid og ressurser til å trene og eksperimentere med de nye ferdighetene i arbeidstiden, og
• Følg opp og gi tilbakemeldinger mens medarbeideren prøver ut nye ferdigheter

Gi emosjonell støtte – oppmuntring og empati
• Anerkjenn at medarbeideren videreutvikler egen kompetanse
• Lytt til de utfordringene og erfaringene medarbeideren erfarer
• Oppmuntre til å fortsette å bruke kunnskapen i jobben.

Studien er gjennomført i fire store svenske internasjonale selskaper og det er intervjuet 432 ledere og medarbeidere som hadde gjennomført til sammen 32 utdanningsprogrammer. Funnene er publisert på Chef.se og presentert i Dagens Perspektiv