• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Ny finansavtalelov

Ny finansavtalelov trer i kraft fra 1. januar 2023. Det har vært knyttet stor spenning til loven, men hva er egentlig nytt? Og hvordan påvirker den hverdagen til rådgiverne?  

Finansavtaleloven favner bredt og setter viktige premisser for all form for kundekontakt; hvordan kunden skal kontaktes, hvilke opplysninger som skal gis, hvordan kunden skal veiledes i valg av produkt og krav til dokumentasjon. Konsekvensene ved å ikke følge reglene kan potensielt bli store. Kjennskap til lovens innhold er derfor viktig. Samtidig er det viktig å huske at de aller fleste har drevet godt kreditthåndverk fra før og at mye blir likt selv om det nå blir forankret i lovs form.

Opplæringen belyser sentrale endringer i loven som rådgivere må forholde seg til i møtet med kunden. Loven påvirker rådgiverhverdagen i størst grad på kredittsiden. Vi har derfor laget en egen opplæringsmodul for de sentrale endringene for rådgivere i kreditt. Gjennom en praktisk tilnærming, ser vi på hva som skal til for å oppfylle kravene loven setter til avslagsplikt, forklaringsplikt og kredittvurderingsplikt. Opplæringen skal oppleves som et relevant supplement til interne retningslinjer og rutiner. Blant annet løftes bankens avslagsplikt frem i en filmet podcast, der terskelen for avslag diskuteres gjennom en rekke kundecase. 

Opplæringen er estimert til 45 minutter.

Kontakt oss på post@kanfinans.no for mer informasjon.