• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Ny grunnopplæring i bærekraft for finansnæringen

Bærekraft er på alles lepper for tiden, men hvorfor er dette så viktig innen finans?

Finansbransjen er i en unik posisjon til å både påvirke de økonomiske valgene vi tar og styre kapital i en grønnere retning, som vil være essensielt for å nå klimamålene på kort og lang sikt. Finansbransjen står også foran en tsunami av kommende rapporteringskrav innen ESG. Alt dette gjenspeiles i en undersøkelse gjort av Finans Norge, som viser at 97% av de spurte innen finansbransjen mener at de kommer til å trenge mer kunnskap om bærekraft – og klimarisiko i de kommende årene.

 

KAN Finans kan nå presentere en ny grunnopplæring i bærekraft rettet mot finansbransjen. Opplæring består av 10 moduler og tar sikte på å gi en overordnet forståelse av hvordan og hvorfor det arbeides med bærekraft innen finans. Her får den ansatte en innføring i temaer som klimarisiko, sirkulær økonomi, bærekraftrapportering og de internasjonale initiativene som driver arbeidet fremover.

Totalt beregnes det 2 timer for å gjennomgå opplæringen.

Opplæringen er utviklet av KAN Finans samarbeidspartner Finanskompetens AB og benyttes blant annet av det svenske finanstilsynet. Opplæringen finnes også i en svensk og engelsk versjon.

Kontakt oss på post@kanfinans.no for mer informasjon, og les mer om kurset her.