• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Nye kompetansekrav for ansatte i verdipapirforetak

I Finanstilsynets nyhetsbrev fra 26. oktober 2018 viser de til at Finanstilsynet vil legge til grunn og følge opp ESMAs retningslinjer i sin tilsynspraksis.

KAN Finans har utviklet et læringsløp for Informasjonsgivere etter gjeldende regler (ESMA Guidelines) som er i bruk hos flere av våre kunder. Læringsløpet består av kompendier, opplæringsvideoer og tester, og gir medarbeiderne den kunnskapen og kompetansen som kreves etter de nye retningslinjene.

Kontakt oss på post@kanfinans.no for mer informasjon.