• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Påbygging sparing og investering

I mars og april arrangerer KAN Finans fire fagdager med fordypning i finansmarkeder og finansprodukter. Fagdagene vil ha en praktisk tilnærming der kursdeltagerne jobber med sentrale problemstillinger fra rente- og aksjemarkedet, sammensetninger av porteføljer og ulike produkter. Målet er å gjøre rådgivere i stand til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige for å ivareta kundenes behov på plasseringsområdet.

De siste fem årene har vært preget av mye markedsuro og usikkerhet. Dette har preget kundenes opplevelser av ulike sparing- og investeringsløsninger, spesielt hos kunder som har liten kunnskap og erfaring. Dette reflekteres i resultatene fra EPSI undersøkelsen 2023, som viser at kundene oppgir at de har lav eller svært lav kunnskap om investeringer og usikre på hva de skal gjøre med egen sparing videre. Undersøkelsen viser at når kunnskapsnivået totalt sett er relativt lavt, vil god informasjon og opplæring stå sentralt både for å øke forståelsen av produktene, få flere til å spare og til å styrke kundeopplevelsen.

For at ulike kunder skal føle seg ivaretatt, må rådgivere være i stand til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige og kunne møte kundens usikkerhet. Autorisasjon i sparing og investering (tidl. AFR) er et godt utgangspunkt, men gir ikke nødvendigvis den faglige tryggheten en rådgiver trenger for å kunne drøfte slike komplekse problemstillinger. I KAN Finans har vi derfor analysert fagplanene i Finansmarkeder og Produktgrupper og hvilke områder det kan være behov for en faglig påbygging.

Emner og dato:

Del 1:
– 7. mars: Aksjemarkedet
– 8. mars: Rentemarkedet

Del 2:
– 15. april: Porteføljeteori og aktivavalg
– 16. april: Finansprodukter og bærekraft

Fagdagene passer for:

– Investerings- og plasseringsrådgivere
– Fagansvarlige
– Pensjonsrådgivere*
– Bredderådgivere med interesse for sparing
– Erfarne rådgivere som ønsker faglig påfyll

*For pensjonsrådgivere vil dette kunne medregnes i de obligatoriske 15 timene med etterutdanning, da det faglige innholdet dekker de generelle faglige kvalifikasjonskravene.

Foreleser:

Foreleser under fagdagene er Jon Mjølhus. Han er førstelektor på USN Handelshøyskolen og NHH. Jon har skrevet en rekke fagbøker, hvorav flere brukes i høyere utdanning, og han har tidligere blant annet jobbet som aksjeanalytiker i meglerhus og analysesjef i private banking. Jon er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, har en Master of Science i Financial Economics fra Handelshøyskolen BI, en Master of Science i Real Estate fra Kungliga Tekniska Högskolan samt doktorgradsutdanning i finans fra NMBU.

Praktisk informasjon:

Fagdagene finner sted på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo, og inkluderer kaffe/te og lunsj. Eventuell overnatting ordnes direkte med hotell, og er ikke inkludert i prisen. Deltakere får best utnytte av fagdagene ved å delta på både Del 1 og Del 2, men det er mulig å kun melde seg på en av delene.

Påmeldingsfrist: 14. februar.
Vi gjør oppmerksom på at fagdagene kan bli avlyst ved for få påmeldte. Dette vil man i så tilfelle få beskjed om innen slutten av februar.

NB! Begrenset antall plasser.

Ta kontakt for uforpliktende prisinformasjon, påmelding og detaljert program på post@kanfinans.no