• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Personforsikring 2019

Skal du autoriseres i Personforsikring? Eller har du medarbeidere som skal autoriseres?
KAN Finans har opplæring etter ny fagplan fra 2019.

Se her for mer informasjon, eller kontakt oss på post@kanfinans.no