• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Personforsikring og Skadeforsikring Næring

Skal du autoriseres i Personforsikring eller Skadeforsikring Næring? Eller har du medarbeidere som skal autoriseres?
KAN Finans har opplæring etter nye fagplaner fra 2021.

Kontakt oss på post@kanfinans.no for påmelding eller mer informasjon.