• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Personforsikring praktisk prøve er klar

Er du klar for siste etappe for å bli autorisert rådgiver i personforsikring? Vi tilbyr nå simulert praktisk prøve i personforsikring som er godkjent av FinAut.

Du forbereder deg til eksamen gjennom en e-læring som gir deg kunnskap om MÅ-kravene, for så å få tilgang til to treningscase med to ulike kunder. Det ene kundemøtet kan du velge å gjennomføre med eller uten hjelp fra en coach, mens det andre kan brukes som en prøveeksamen før du går opp til selve eksamen. Begge treningscasene kan brukes flere ganger.

Når du er klar for eksamen har vi har fire eksamenscase, og det er tilfeldig hvilket case du får. Disse simulerte kundemøtene er uten coach og du blir testet i den praktiske kompetansen i tråd med God skikk, MÅ-kravene samt kravet om god kundeopplevelse. Etter gjennomført prøve får du en oversiktlig rapport som viser resultatet ditt. Du er sikret å alltid få et nytt case om du skulle trenge flere forsøk for å få bestått.

En simulert praktisk prøve er fleksibel og kan gjennomføres når bedriften selv ønsker det. Flere kan gjennomføre samtidig, alle vurderes likt og man er uavhengig av sensors forberedelser, dyktighet og erfaring. Simulerte praktiske prøver kan også gjennomføres via nettmøte med testleder sittende et annet sted.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.