• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Personforsikring

Skal du sertifiseres gjennom Personforsikring Kunnskapsprøve? Eller har du medarbeidere som skal sertifiseres?

KAN Finans har opplæring etter den foreliggende fagplanen, og vil utvikle denne til den nye fagplanen som kommer i og med at også Personforsikring blir en autorisasjonsordning.

Klikk her for mer informasjon om vårt læringsløp i Personforsikring