• Januar
 •  Februar
 •  Mars
 •  April
 •  Mai
 •  Juni
 •  Juli
 •  August
 •  September
 •  Oktober
 •  November
 •  Desember

Påmelding og informasjon

Ta kontakt på post@kanfinans.no

Skadeforsikring

GOS Kunnskapsprøve

Skal du godkjennes gjennom GOS Kunnskapsprøve (Skadeforsikring)? Eller har du medarbeidere som skal godkjennes?
KAN Finans er en betydelig leverandør innen GOS-opplæring, og kandidatene som følger vårt opplegg klarer normalt kravene med god margin.

Klikk her for mer informasjon om vårt læringsløp i GOS Kunnskapsprøve